• Scriptdoctoring scenariuszowy w Domino Film 01.04.2020-30.04.2021 r. Ocena kilkudziesięciu scenariuszy filmowych
  • Szkolenie w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości – 28.02 – 9.03.2017 r. pt. ,,Telemarketing jako skuteczna technika sprzedaży. Diagnoza problemu ze sprzedażą w zespole.”