Wystawa figur w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 14.05. 2011 r. – 9.05. 2012 r.
Pomysł i organizacja: Piotr Owcarz, Autor figur: Tomasz Pałka. Prowadzenie: Dariusz Rekosz. Udział (m.in.): Emil Karewicz, Jerzy Zelnik. Recital: Queens of Violin.
Twórcy za tą wystawę zostali uhonorowani przez dyrekcję Muzeum Wojska Polskiego medalami płk. Bronisława Gembarzewskiego, pierwszego dyrektora MWP.