Gala Inwestor Roku 13.12.2005 Rezydencja Ambasadora Francji w Polsce, Warszawa
Prowadzenie: Robert Kowalski.