Wichman – trailerWichman – trailer

(opis)

Wnętrz użyczyła Karczma AUSTERIA w Sławkowie (dziękujemy Krzyśkowi Cybulskiemu – http://www.restauracja-austeria.com)

Zdjęcia z planu (wyk. Monika Gruszewicz)