Zwiedź muzeum
Jeżeli prezentacja nie uruchomi się automatycznie
zainstaluj i uruchom odpowiednią „wtyczkę”.

Prezentację panoramiczną wykonała firma Virti z Opola.