Zostałem Kawalerem Orderu Św. Stanisława

1 czerwca 2014

kawaler03W dniu 11 maja b.r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, odbyła się inwestytura Orderu Świętego Stanisława, ustanowionego  7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uroczystość była poprzedzona Mszą świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Decyzją Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce, Order III klasy został przyznany również mojej osobie, za działalność na rzecz dobra publicznego. Dewizą Orderu jest hasło „Praemiando Incitat” (Nagradzając, zachęca).

kawaler01 kawaler02

Brak komentarzy.


Napisz komentarz